לעירית בר גיל האחת והיחידה ,

ברצוננו להודות לך על היותך איתנו במהלך שיפוץ דירתנו .
מקצועיותך הבלתי מתפשרת , עצותייך הנבונות , סבלנותך הנהדרת
ואישיותך הנפלאה הביאונו לתוצאה נפלאה בשיפוץ דירתנו .
הנך חלק בלתי נפרד מהתוצאה הסופית הנהדרת ועל כך נתונה אהבתנו
והערכתנו העמוקה מקרב לב .
בידידות ואהבה